129. Kажи, ми кажии, како да те зовем

Варијетет: Д
Тема: Песме грађанске, песме познатих или непознатих аутора
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.050B_19.26–21.03
Назив или текст: Кажи ми, кажи, како да те зовем
Место: Батања (снимљено у Калазу)
Певали браћа Александар (43) и Ненад Роцков (38)
Датум записа: 1960

Напомена: Снимљено у Калазу 1960. – Извођачи су искусни и у својој средини уважени црквени појци и певачи традиционалних фолклорних песама. Ова песма је испевана по мотивима истоимене песме Јована Јовановића Змаја, а на мелодију која припада идиому српске певачке традиције, испевана у маниру на бас. Изразита мелодиозност, употреба карактеристичних орнамената у водећој, али и пратећој деоници, динамичко сенчење и градација, ритмички и агогички застанци у служби израза, наизменично узимање даха које обезбеђује континуиран ток музичких и мисаоних целина, чине овај пример једним од најупечатљивијих, антологијских примера српске градске вокалне традиције, не само у Мађарској него и шире.

Запис песме је објављен у Збирци (бр 302).

НОТЕ

ТЕКСТ

Кажи ми, кажи, како да те зовем,
кажи ми какво име да ти дам?
’Оћу ли рећи: душо или рано,
или ћу ти: злато моје?

Та ја би’ провео читав век,
тражећи лепше, милије и слађе,
дичније и млађе;
кажи ми: какво име да ти дам?
Кажи ми: какво име да ти дам?