126. Jeс’, тако ми моје вере

Варијетет: Д
Тема: Песме грађанске, песме познатих или непознатих аутора
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.002B_04.26–07.32
Назив или текст: Јес’, тако ми моје вере
Место: Батања
Певали Удружени појци батањске црквене општине
Датум записа: 13. 7. 1958

Напомена: Певачи из Батање при дужем заједничком певању спонтано примењују принцип контраста, тако што после једне лагане песме готово по правилу певају песму живљег темпа (често на једноставни напев бројанице). Ова песма је испевана на начин познат у новијој сеоској традицији – на бас. Запис мелодије није објављен у Збирци.