075. Шта ћу мати, гадан сам

Варијетет: Д
Тема: Епске песме, приповедне песме, романсе, баладе
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.090A (06.55–09.17)
Назив: Шта ћу, мати, гадан сам
Место: Сечуј
Певала Љубица Бебић Вујичић (78), баба по оцу Тихомира Вујичића
Датум записа: 1959
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Песма приповедног карактера, хумористичног и сатиричног садржаја; после певања следи казивање певачице о прилици у којој ју је чула. Запис песме није објављен у Збирци.