074. Широко је лишће борово

Варијетет: Д
Тема: Епске песме, приповедне песме, романсе, баладе
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.090A (13.44–17.42)
Назив: Широко је лишће борово
Место: Сечуј
Певала Љубица Бебић Вујичић (78), баба по оцу Тихомира Вујичића
Датум записа: 1959
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Песма припада широко распрострањеној породици варијаната са овим садржајем и мелодијом, која је карактеристична за музичку традицију Срба и других Јужних Словена у Панонији: у Војводини, Славонији, Барањи, на територији Србије, Мађарске и Румуније, али и у деловима Босне и централне Србије. Ово солистичко извођење је изузетно упечатљиво, са специфичним карактером који чин певања приближава казивању.

Запис песме је објављен у Збирци као двогласни аранжман (бр. 176).

У току теренског снимања, тече разговор између Тихомира Вујичића и певачице.

НОТЕ

ТЕКСТ

Широко је лишће борово, борово,
широко је лишће, хај, борово.

Широко је лишће борово,
под њим мајчин Јово болов’о.
Њему мајка често долази,
у кецељи грожђе доноси.
– Не могу ти, мајко преболет,
већ ти морам, мајко, млад умрет.
– Како ћу те сине жалити?
Пред тобом ћу бело носити,
за тобом ћу црно жалити:
е, тако ће мајка жалити.

РУКОПИС

Široko je lišće borovo – elbeszélő ének kézirata, Dunaszekcső
54. Широко је лишће борово – мелодија и текст песме, једногласни запис, Сечуј, рукопис (лат.);Вујицсицс_124

ТРАНСКРИПТ

Љубица Бебић Вујичић: Драги моји и мили слушаоци, одслушајте, Вујичић удову Љубица Бебић од седамдесет и осам година!