101. У Ленчице бео врат

Варијетет: Д
Тема: Инструментална и инструментално-певана музика
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.104 (38.21–38.59)
Назив: У Ленчице бео врат
Место: Чанад
Певала Динка Гедош (40)
Датум записа: 1959
Сакупљач: Тихомир Вујичић

Напомена: Мелодија уз игру. Запис није објављен у Збирци.