057. Уродела писана јабука

Варијетет: Д
Тема: Од јесени до јесени
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.012A (03.58–04.45)
Назив: Уродела писана јабука
Место: Луковишће
Певале „жене и девојке“ из Луковишћа
Датум записа: 1953
Снимио: Ласло К. Ковач (K. Kovács László)

Напомена: Песму води Јага Петриновићева, а прати група жена („народна дружина“, одн. „народни хор“) из Луковишћа. Током песме измењују се двогласно и трогласно извођење.
Запис је објављен у Збирци (бр. 135).

НОТЕ

ТЕКСТ

Уродела,
уродела писана/румена јабука,
уродела,
уродела писана јабука.
И – ху!

Уродела писана јабука,
коју Иво рано засадио,
испала му књига из џепова.
То је нашла Јањица девојка
Јањици се троје руво справља:
прво справља моја мила мајка,
друго справља моја стара мајка,
треће справљам ја сирота сама.
Које справља моја мила мајка;
оно ћемо сватом подељити;
које справља моја стара мајка:
оно чемо родом подељити;
које справљам ја сирота сама:
оно ћемо ми двоје тргати!
И – ху!