065. Три девојке под јавором седе

Варијетет: Д
Тема: Епске песме, приповедне песме, романсе, баладе
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.100 (32.30–34.43)
Назив: Три девојке под јавором седе
Место: Чип (снимљено у Пештсентлеринцу)
Певала Неранџа Тодоровић (р. у Чипу 1904)
Датум записа: 1973
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Приповедна песма, присутна у српској традицији у великом броју варијаната, испевана на исти модел (064) као и претходна. Запис песме није објављен у Збирци.