068. Тавна ноћи, ал’ си пуна мрака

Варијетет: Д
Тема: Епске песме, приповедне песме, романсе, баладе
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.100 (38.08–41.10)
Назив: Тавна ноћи, ал’ си пуна мрака
Место: Чип (снимљено у Пештсентлеринцу)
Певала Неранџа Тодоровић (р. у Чипу 1904)
Датум записа: 1973
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Приповедна песма. Запис је објављен у Збирци (бр. 183).

НОТЕ

ТЕКСТ

Тавна ноћи, тавна ноћи, ал’ си пуна мрака
тавна ноћи, ал’ си пуна мрака.

Тавна ноћи, ал’ си/пуна ти си мрака,
срце моје још пуније јада.
Јад јадујем, ником не казујем:
мајке немам, да јој се потужим,
ни сестрице, да јој јаде кажем.
Имам драгог, али на далеко:
док ми дође, пола ноћи прође,
док загрли и зора заруди,
док пољуби, и сунце се роди.