058. Селом иде писан јелен

Варијетет: Д
Тема: Од јесени до јесени
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.012A (04.48–05.13)
Назив: Селом иде писан јелен
Место: Луковишће
Певале „жене и девојке“ из Луковишћа
Датум записа: 1953
Снимио: Ласло К. Ковач (K. Kovács László)

Напомена: Песму води Јага Петриновићева, а прати група жена („народна дружина“, одн. „народни хор“) из Луковишћа. Архаична мелодија, текст митолошког садржаја и симетрична форма у служби су обредне функције.
Запис је објављен у Збирци (бр. 128).

НОТЕ

ТЕКСТ

Две: Селом иде писан јелен, липеро,
лепо твоје црно око дивојко!
Све: Селом иде писан јелен, липеро,
лепо твоје црно око, дивојко!
И – ху!

Селом иде писан јелен,
селом иде, Бога моли:
„Дај ми, Боже, златне роге,
да орушим гори врха,
да ја видим, што ј’ у гори?“
У гори су три постеље,
на свакојој по госпоја,
свака своје чедо љуља.