070. Сан уснила пашиница

Варијетет: Д
Тема: Епске песме, приповедне песме, романсе, баладе
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.100 (58.10–59.42)
Назив: Сан уснила пашиница
Место: Чип (снимљено у Пештсентлеринцу)
Певала Неранџа Тодоровић (р. у Чипу 1904)
Датум записа: 1973
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Приповедна песма са музичким карактеристикама које одају њено порекло у градској традицији. Запис мелодије није објављен у Збирци.