054. Сава се је замутила

Варијетет: Д
Тема: Од јесени до јесени
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.002A (11.09–11.56)
Назив: Сава се је замутила
Место: Луковишће
Певале „жене и девојке“ из Луковишћа
Датум записа: 1953
Снимио: Ласло К. Ковач (K. Kovács László)

Напомена: Песма из „породице“ обредних, вузмених мелодија (в. 053), извођених уз коло. Варирање на плану микроструктуре у мелодији, уз „рад с текстом“, сведочанство је архаичног начина музичког мишљења. Песму води Јага Петриновићева, а прати група жена („народна дружина“, одн. „народни хор“) из Луковишћа.


Запис је објављен у Збирци (бр. 136).

НОТЕ

ТЕКСТ

Две: Сава се је замутила, замутила
Сава се је,
Све: Сава се је замутила, замутила
Сава се је.

Сава се је замутила,
До две секе купале се,
Мандалена и Марија.
Мандалена препливала,
Марија се утопила.
Мртва Мара проговара:
– Мандалена, секо моја,
не реци ми мајки мојој
да сам се ја удомила;
два ми брега два девера,
ал’ водица свекрвица.
Мандалена, секо моја,
поздрави ми браца мога:
да не фата ситну рибу,
уфатит ће тело моје;
Мандалено, секо моја,
поздрави ми секу моју:
нек’ не пије Саве воде,
попит ће ми очи моје.