056. Прстен звекне, гори јекне

Варијетет: Д
Тема: Од јесени до јесени
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.002A (13.05–13.50)
Назив: Прстен звекне, гори јекне
Место: Луковишће
Певале „жене и девојке“ из Луковишћа
Датум записа: 1953
Снимио: Ласло К. Ковач (K. Kovács László)

Напомена: Песму води Јага Петриновићева, а прати група жена („народна дружина“, одн. „народни хор“) из Луковишћа. Запис није објављен у Збирци.