(134.)-135. Угаснуле очи чарне; Продаћу и краву, купићу ти мараму

Варијетет: Д
Тема: Песме грађанске, песме познатих или непознатих аутора
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.104_25.50; MZA-VT-AV-4.104_28.10–28.45
Назив или текст: Угаснуле очи чарне и Продаћу и краву, купићу ти мараму
Место: Чанад
Певала Јелена Недучин (55)
Датум записа: непознато

Напомена: Песме отпеване у низу, по принципу контраста, тако да заједно чине целину. Запис није објављен у Збирци. У Збирци на списку звучних снимака (страна 612.) податак испод снимака бр. 134. (Туго, тугуј, туго) је наставак бр. 133.