120. По ливади пала киша росуља

Варијетет: Д
Тема: Песме грађанске, песме познатих или непознатих аутора
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.010A_05.46–06.28
Назив или текст: По ливади пала киша росуља
Место: Батања
Певала: неименована жена из Батање
Датум запису: непознато

Напомена:. Варијанта претходне нумере (119), у другачијем маниру, гласовној боји, са другачијим естетским захтевима. Запис мелодије није објављен.