062. Ој, чуброва горо

Варијетет: Д
Тема: Од јесени до јесени
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.098 (13.16–13.46)
Назив: Ој, чуброва горо
Место: Каћмар
Певала Петрона Петреш (63)
Датум записа: 20. 2. 1971
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Краљичка песма, са мелопоетском структуром која одговара нумери 059 (Звонила је Анка).
Запис је објављен у Збирци (бр. 144).


НОТЕ

ТЕКСТ

Фаљен Исус!
Триба л’ пиват?*

Ој, чуброва горо,
ој, чуброва горо, Љељо.
Ој чуброва горо,
ми чубар беремо,
да краља китимо,
краља и краљицу,
бана и баницу,
и све коло риедом.

Ми селу идемо,
село од нас бижи,
ми му не идемо
да га поробимо,
већ му ми идемо,
да га походимо.
На крају
На, с’ пошетај, краљу,
поклон’, барјактару,
окрени се, коло,
оло наоколо
и све коло риедом,
и четир пивача
и два растављача
што коло раставља,
коло наоколо
и све коло риедом.
И све коло риедом, Љељо,
Фаљен Исус!*


*Напомена уредника: Овај и следећи текст представљају целину која илуструје почетак обреда – поздрав и питање пре почетка певања пред кућом, „Фаљен Исус! Триба л’ пиват?“ и сам крај обреда, да поздравом „Фаљен Исус!“. Ови поздравни речитативи, који нису записани у првом издању збирке, унети су према теренском снимку друге краљичке песме коју је отпевала иста певачица (Снимак бр. 059, 063 у Прилогу).