137. Ој, девојко, душо, злаћена јабуко

Варијетет: Д
Тема: Песме грађанске, песме познатих или непознатих аутора
Регистрациони број: ZTI_AP_8166b
Назив или текст: Ој, девојко душо, злаћена јабуко
Место: Чанад
Певала Ракила Буњевац (76)
Датум записа: 28. 2. 1959

Напомена: Запис мелодије није објављен у Збирци.