103. Оре

Варијетет: Д
Тема: Инструментална и инструментално-певана музика
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.100_26.38–28.47
Назив: Оре
Место: Тукуља
Изводено: Мијо Милковић (80) тамбура
Датум записа: 11. 4. 1973

Напомена: Традиционална игра; њена варијанта, у извођењу оркестра под управом овог тамбураша (М. Милковића), забележена готово двадесет година раније (вероватно 1954, види снимак бр. 102л), објављена је у форми нотног записа у Збирци (бр. 253). Неименована саговорница је истакла да су ову игру код њих прво изводиле жене, а затим и мушкарци (насупрот Вујичићевом претходном сазнању – да су оре некада играли прво мушкарци или у пару). На почетку снимка тече разговор (26.38–27.32), затим почиње извођење мелодије.

НОТЕ

ТЕКСТ

Тихомир Вујичић: Старо, оригинално коло. Некада су играли то само мушкарци или у пар, и жене и мушкарци. Оно оре. Само да питам, како се то играло? Ко је почео први да игра? Прво мушкарци па се после жене у коло ухватише, или ?

Мијо Милковић: Прво мушкарци, па после жене ухвати у коло.

Т.В.: Али мушкарци су почели?

М. М.: Јесте.

Т.В.: Како су се држали, за руке?

Казивачица: Прво су жене почеле, п’ онда мушкарци почели.

Т.В.: Није то.

Казивачица: Код нас било. Ми смо увек играли, п’ онда дошли мушкарци.

Т.В.: Добро, код вас. Ви сте биле прве жене, добро. Али у главном то је било ред да су се прво мушкарци. Не?

Казивачица: Ми смо први играли, жене. Жене су увек.

Т.В.: Онда реците!

М.М.: Прве жене играле.

Казивачица: Прве жене играли.

Т.В.: Оро?

М.М: Молим? Оре.