105. Одјавни говор Тихомира Вујичића после теренског снимања у Тукуљи

Варијетет: Д
Тема: Инструментална и инструментално-певана музика
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.100_30.24–31.44

Напомена: Одјавни говор Тихомира Вујичића после теренског снимања у Тукуљи.

ТРАНСКРИПТ


Т.В.: Добро онда, да се захвалимо свим присутнима, домаћици и нашим милим гостима, колико смо до сад знали. И да се растанемо у таквом обећању да ће они што се у речима и мелодијама још присете у најскоријој будућности, значи за десет дана, да се присете. Ја на жалост сутра морам да идем у постојбину мојих предака, у Барању, и сада не могу више да будем овде. Треба и да се одморим и будем при памети кад тамо стигнем, али молим моје домаћине да буду при памети и као такви да се присете онога, јер већ знају шта ја тражим, и они сами од себе већ то знају: прво, да сам ја њихов, друго, да оно сем њих и сем мене, ако то не спасимо за будућност, нико више знати неће. Због тога им унапред захваљујем.

Казивачица: Пите, па ће те имат’ добро вољу!

Т.В.: Хвала, пићу и имаћу!