063. Ова кућа пуста, нема у њој друштва

Варијетет: Д
Тема: Од јесени до јесени
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.098 (13.51–15.23)
Назив: Ова кућа пуста, нема у њој друштва
Место: Чавољ
Певала Креста Патарица, уд. Јасеновић (75)
Датум записа: 1956
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Краљичка песма, која се пева када домаћини не приме краљице у своју кућу.

Запис песме је објављен у Збирци (бр. 147).

НОТЕ

ТЕКСТ

Ова кућа пуста,
нема у њој друштва,
наишла колера,
па и’ све однела.