055. Мајка Мару дома виче

Варијетет: Д
Тема: Од јесени до јесени
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.002A (12.00–13.02)
Назив: Мајка Мару дома виче
Место: Луковишће
Певале „жене и девојке“ из Луковишћа
Датум записа: 1953
Снимио: Ласло К. Ковач (K. Kovács László)

Напомена: Песму води Јага Петриновићева, а прати група жена („народна дружина“, одн. „народни хор“) из Луковишћа. Уз устаљени мелодијски модел, у овој песми се јавља и дуги рефрен (занимљиво је да је сличан текст овог рефрена широко распрострањен и на простору западне Србије). Запис није објављен у Збирци.