118. Липо ти је уранити

Варијетет: Д
Тема: Песме грађанске, песме познатих или непознатих аутора
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.100_13.47–15.30
Назив или текст: Липо ти је рано уранити
Место: Тукуља
Певање уз тамбурицу: Тихомир Вујичић и вокална група
Датум записа: 11. 4. 1973
Сакупљач: Тихомир Вујичић

Напомена: Прву строфу почиње Тихомир Вујичић, придружује се мешовита вокална група. – Изведено у препознатљивом двогласу у паралелним терцама. „Понародњена“ композиција Мите Топаловића (Панчево, 1849–1912; Томандл 1938; Ђорђевић 1950: 53).
Запис мелодије је објављен у Збирци (бр. 297).

НОТЕ

ТЕСКТ

Липо ти је рано уранити,
липо ти је рано уранити.

Липо ти је рано уранити,
у прозорје на ливади бити,
на ливади бунар вода лије
крај бунара зелени се трава
на травици лист белог папира
на папиру црна слова пишу
црна слова ал’ су жаловита:
гриота је љубити девојку,
пољубити, па је оставити.