121. Лети, лети, песмо моја мила

Варијетет: Д
Тема: Песме грађанске, песме познатих или непознатих аутора
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.010A_06.31–07.23
Назив или текст: Лети, лети, песмо моја мила
Место: Батања
Певала: неименована жена из Батање
Датум записа: непознато

Напомена:. Аутор текста је песник Јован Илић, аутор мелодије непознат. Једна од најпопуларнијих песама српске градске певачке традиције. Посебно је распрострањена у панонским крајевима, на територији Србије, Мађарске и Румуније (Илић/Илић 2006, пример 242). Запис није објављен у Збирци.