073. Књигу пише краљ Србије

Варијетет: Д
Тема: Епске песме, приповедне песме, романсе, баладе
Регистрациони број: ZTI_AP_8165d
Назив: Књигу пише краљ Србије
Место: Чанад
Певали Лазар Недучин (51) и Вељко Гедош (46)
Датум записа: 1959
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Приповедна песма, на мелодију Књигу пише Мула паша (бр. 364), највероватније градског порекла.