106. Куд погледам, свуд је тама (т’јно)

Варијетет: Д
Тема: Инструментална и инструментално-певана музика
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.050B_00.17–03.37
Назив или текст: Куд погледам, свуд је тама (т`јно)
Место: Мартинци
Изводено: „Ковачевићка” (жене Стеве Ковачевића), народни хор и тамбурашки оркестар
Датум записа: непознато

Напомена: Према Збирци, где је запис само вокални, извеле „Мара Сигечан Гуљашева и другарице“ (бр. 299), а према рукописном запису из заоставштине (архив 0009_019) извели: „Ковачевићка“ (жена Стеве Ковачевића), „народни хор“ и тамбурашки оркестар из Мартинаца. Снимљено у Мартинцима. – „Понародњена“ композиција Мите Топаловића (Панчево, 1849–1912; Томандл 1938, према: Ђорђевић 1950: 54). Лирска, љубавна песма, елегичног карактера. Структура је строфична (катрени са укрштеном римом), а само у последњој строфи поновљен је други дистих, што је истакнуто аранжманом – инструменталним верзијама (полу)строфе као интерлудијумима. Певање је у традиционалном двогласу, обележеном терцним односом гласова, са каденцирањем у квинти или, евентуално, трозвуку.

НОТЕ

ТЕКСТ

Куд погледам, свуд је тама,
за ме нема светлила,
моја драга, она сама,
светлост ми је однела;
моја драга, она сама,
светлост ми је однела.

Куд погледам, свуд је тама,
за ме нема светлила,
моја драга, она сама,
светлост ми је однела.

Зар ћеш, драга, пред олтаром,
другом руку пружити,
а не мислиш да за тобом,
до гроба ћу тужити.

Нашто мени моја мајка,
нашто ли ми сестрица,
кад ми зађе за облаке
сјајна моја звездица.