067. Кренула се лађа од Будима града

Варијетет: Д
Тема: Епске песме, приповедне песме, романсе, баладе
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.100 (34.46–36.24)
Назив: Кренула се лађа од Будима града
Место: Чип (снимљено у Пештсентлеринцу)
Певала Неранџа Тодоровић (р. у Чипу 1904)
Датум записа: 1973
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Приповедна песма, варијанта објављене песме из Чанада (бр. 181).

НОТЕ (ВАРИЈАНТА)

ТЕКСТ (ВАРИЈАНТА)

Отиште се лађа од Будима града,
отиште се лађа од Будима гра[да].

Отиште се лађа од Будима града,
питала је мајка: – Што плачеш, девојко?
– Не питај ме, мајко, што плачем девојка,
већ ме питај, мајко, ком’ сам веру дала?
Веру за неверу, за Исака ђака,
за Исака ђака, попиног нећака,
који пером пише, по орлови’ крили,
по орлови’ крили и по соколови’,
који исписује очи девојачке,
очи девојачке, обрве јуначке.