061. Ката, Ката, на гранчици злата

Варијетет: Д
Тема: Од јесени до јесени
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.098 (12.46–13.15)
Назив: Ката, Ката, на гранчици злата
Место: Каћмар
Певала Петрона Петреш (63)
Датум записа: 20. 2. 1971
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Краљичка песма, која се пева „сокаком кад иду”.
Запис је објављен у Збирци (бр. 143).

НОТЕ

ТЕКСТ

Ката, Ката, на гранчици злата.

У петак се разболила Ката,
у суботу болом боловала,
у недељу рано уранила,
двор помела и воде донела,
старој мајки и ноге опрала.