072. Ишла Јана из Бечеја сама

Варијетет: Д
Тема: Епске песме, приповедне песме, романсе, баладе
Регистрациони број: ZTI_AP_8168g
Назив: Ишла Јана из Бечеја сама
Место: Чанад
Певала Марика Јеновац (60)
Датум записа: 2. 3. 1959
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Приповедна песма, испевана на другачији мелодијски модел, типичан за српску традицију у Мађарској и Румунији. Запис мелодије је објављен у Збирци (бр. 173).

(Име певачице је нетачно наведено у штампаној верзији Збирке.)

НОТЕ

ТЕКСТ

Ишла Јана,
ишла Јана из Бечеја сама.
Ишла Јана из Бечеја* сама.

Сусрели је три стара дротара.
Један рече: Пољуби ме, Јано.
Други рече: Загрли ме, Јано.
Трећи рече: Дај дукате златне.
Вољим бити тиској риби храна,
нег’ да љубим три стара дротара!**
И поздрав’те моју милу мајку,
да не пије тиске воде хладне:
попиће ми моје очи чарне.
И поздрав’те мога оца Луку,
да не хвата покрај Тисе штуку:
ухватиће моју десну руку.
И поздрав’те мога брата Саву,
да не коси рокрај Тисе траву:
покосиће моју косу плаву.
И поздрав’те моју сестру Јелу,
да не чека Јану на вечеру!
То изусти, у Тису се спусти.

*Бечеј – варошица покрај Тисе ( 1978. године Југославија, данас Србија)
**Напомена ур.: Дротар је занатлија који крпи метално посуђе. Аудио снимак бр. 072 у Прилогу.