Информације о сакупљању

Снимак приказа свадбених обичаја уз певање, свирање и плес у Луковишћу, код Подравских Хрвата, уприличеном за потребе снимања филма о очуваним елементима традицијског живота код ове групе Јужних Словена у Мађарској (детаљнији опис свадбених обичаја и песама Подравских Хрвата видети у: Begovacz 1983). За допунске податке о контексту снимања и о појединим нумерама, за реконструкције већег дела почетних стихова песама, као и за податке из архивских извора и са терена, уреднице срдачно захваљују др Андору Вегу (А.В.).

Филм је базиран на истраживањима која су спровели млади етнолози са будимпештанског универзитета ЕЛТЕ, у сарадњи Мартина Ђерђа и Јолан Борбељ, којима се придружио и Тихомир Вујичић. Будући да све нумере у овом низу припадају свадбеним обредима и обичајима, у појединим коментарима музичко-фолклорни жанр није посебно назначен. Све вокалне нумере извела је женска певачка група из Луковишћа, окупљена спонтано за потребе снимања (А.В.), у појединим песмама подељена на две скупине ради антифоног извођења, а понекад се укључује и мушка група певача. У инструменталним и вокално-инструменталним нумерама наступио је тамбурашки оркестар Паве Хајналија (А.В.).