109. Играм коло, кика ми се вије

Варијетет: Д
Тема: Инструментална и инструментално-певана музика
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.050B_08.13–11.03
Назив или текст: Играм коло, кика ми се свије
Место: Мартинци
Изводено: „Ковачевићка” (жене Стеве Ковачевића), народни хор и тамбурашки оркестар (и мушки гласови)
Датум записа: непознато

Напомена: Исти извођачи као код претходне нумере. – Песма уз игру (коло). Динамички квалитет снимка сугерише да је реч о певању мимо играња. Ипак, звучни подстицаји, попут звиждука, поред саме вербалне компоненте (дескрипције девојачке косе током игре), специфично доприносе сугестивности репрезентовања аутентичне атмосфере оваквих, синкретичних, музичко-плесних догађаја. Необјављено.