131.-132. АЛА ИМАШ ЧАРНЕ ОЧИ, ДАЈ ДА ИХ ГЛЕДАМ ЈА; ЗЕЛЕН БАГРЕМ УДАРА

Варијетет: Д
Тема: Песме грађанске, песме познатих или непознатих аутора
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.091B_14.09–17.15; MZA-VT-AV-4.091B_17.18–19.52
Назив или текст: Ала имаш чарне очи, дај да их гледам ја и Зелен багрем удара
Место: Батања
Певали Удружени појци батањске црквене општине
Датум записа: непознато

Напомена: Лирска, љубавна песма, лаганог темпа, а затим, у наставку, песма са контрастирајућим особинама, испевана на модел бројанице. Обе песме су изведене у маниру на бас. Записи су објављени у Збирци (бр. 315 и 237).

НОТЕ

ТЕКСТ

Ала имаш чарне очи,
дај да их гледам ја;
ала имаш чарне очи,
дај да их гледам ја.
Дај, дај, цуро дај,
дај, да их гледам ја!
Дај, дај, цуро дај,
ај, да их гледам ја!

Ала имаш чарне очи,
дај да их гледам ја.
Дај, дај, цуро дај,
ај, да их гледам ја!

Ала имаш чарне очи,
дај да их гледам ја;
ала имаш чарне очи,
дај да их гледам ја.

Дај, дај, цуро дај,
дај, да их гледам ја!
Дај, дај, цуро дај,
ај, да их гледам ја!

Ала имаш чарне очи,
дај да их гледам ја.
Дај, дај, цуро дај,
ај, да их гледам ја!

***

Зелен багрем удара,
цура брашно украла,
у чаршију однела,
за белило дала.
Ој, белило, белило,
где си ми се правило.

Ој, ти, мила, премила,
у граду се родила,
па је дошла у село,
да проведе весело.
Тамбураши свирају,
у срце ме дирају.