147. Odjava Tihomira Vujičića posle snimanja u Batanji

Тема: Црквене песме: Српско народно црквено појање
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.091A_19.40–20.13
Назив или текст: govor [говор]
Место: Батања
Говорење: Тихомир Вујичић
Датум записа: непознато

Напомена: Снимљена одјава Тихомира Вујичића.

ТРАНСКРИПТ


Тихомир Вујичић: Овим је завршена друга трака снимања народне музике Срба у Батањи 13. јула 1958. године. Певали: Милан Торњански, Стеван Недучин, Милан Недучин, Бранко Роцков и Миливој Роцков. Снимање водио Тихомир Вујичић.
Непознати казивач: Ракију точи Иван Јакшић.
Т.В.: Ракију точи Иван Јакшић, а магнетофон је у ствари, у првобитном лику пронашао исто наш земљак, Михајло Пупин.