146. Iže Heruvimi (Heruvimska pesma)

Тема: Црквене песме: Српско народно црквено појање
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.091B_05.26–10.45
Назив или текст: Iže Heruvimi (Heruvimska pesma) [Иже Херувими]
Место: Батања
Певали Удружени појци батањске црквене општине
Датум записа: непознато

Напомена: Херувимска песма, глас први.– Велики напев; мелизматика је изразито богатија у односу на записе горе поменутих мелографа. Деоница пратећег (доњег) гласа је у духу световних народних песама на бас; уочљива је у том смислу особена „тонализација“ изворног облика мелодије, модалног првог гласа. Запис мелодије није објављен.

После појања, следи снимљена одјава Тихомира Вујичића (бр. 147.).