143. Veličaj duše moja voznesšagosja ot zemlji na nebo Hrista žiznodavca

Тема: Црквене песме: Српско народно црквено појање
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.002B_13.55–20.26
Назив или текст: Veličaj duše moja voznesšagosja ot zemlji na nebo Hrista žiznodavca [Величај душе моја вознесшагосја от земљи на небо Христа жизнодавца]
Место: Батања
Певали: Удружени појци батањске црквене општине
Датум записа: 13. 7. 1958

Напомена: Ирмос за Вазнесење Господње / Спасовдан, глас пети, велики напев. Овакви напеви, мелизматични и дугог трајања, намењени су певању на архијерејским и празничним службама. У српској црквеној појачкој пракси се данас ретко чују и појци који га познају ретки су. У општим цртама, уочљиве су сродности са записима мелографа који су бележили тзв. „велики“ напев српског црквеног народног појања, у сродним варијантама (Стевана Мокрањца, Јована Живковића, Лазара Лере); сличности се претежно односе на иницијалне и завршне мелодијске формуле у појединим одсецима напева, док су разлике уочљиве у средишњим сегментима мелодијских образаца, који су у овом примеру углавном одликовани развијенијом мелизматиком; поједине разлике уочљиве су и на ритмичком плану. Снимак сведочи о живом појачком предању и о високој певачкој и појачкој култури у Батањи средином XX века. На крају снимка је одјава Тихомира Вујичића са изразима захвалности према појцима (144).