141. Pod onom gorom zelenom

Тема: Заједничко певање браће Вујичић
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.064A_00.38–01.01
Назив или текст: Pod onom gorom zelenom [Под оном гором зеленом]
Место: Црна Гора
Певали Тихомир и Стојан Вујичић
Датум записа: непознат

Напомена: Тихомир води, Стојан прати. – Лирска песма из Црне Горе, отпевана са каденцом у секунди. Запис једногласно изведене мелодије се налази у Збирци (бр. 332).

НОТЕ

ТЕКСТ

Pod onom,
pod onom gorom zelenom,
pod onom,
pod onom gorom zelenom.

Pod onom gorom zelenom
i onom Lovćen planinom
malo se selo videlo,
u selu kolo igralo,
u kolu moja đevojka.

– Po čem’ je, momče, poznaješ?
– Sve moje pjesme pjevaše,
sve moje igre igraše.