142. Ide Stojan od oranje

Тема: Заједничко певање браће Вујичић
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.064A_01.04–01.26
Назив или текст: Ide Stojan od oranje [Иде Стојан од орање]
Место: јужна Србија
Певали Тихомир и Стојан Вујичић
Датум записа: непознат

Напомена: Стојан води, Тихомир прати (и, највероватније, пева завршни извик). – Лирска песма са обредним елементима из јужне Србије, у бордунском двогласу. Запис није објављен у Збирци.