ЗАЈЕДНИЧКО ПЕВАЊЕ БРАЋЕ ВУЈИЧИЋ

Специфичну групу чине снимци заједничког певања браће Тихомира и Стојана Вујичића, извођења три традиционалне песме из сеоских средина различитих јужнословенских подручја: Далмације, Црне Горе и јужне Србије. Браћа Вујичић певају заједно и прате један другог. Очигледно је њихово настојање да песме изведу у маниру што ближем оригиналном, што се можда може сматрати претечом савременог неотрадиционалног приступа певању традиционалних песама. Такође, ова извођења се могу схватити и као покушај повезан са циљем Тихомира Вујичића да се снимци и нотни записи ставе у службу рада у аматерским друштвима посвећеним неговању јужнословенске фолклорне музике. Снимци нису датирани.

MZA-VT-AV-4.064A_00.10–00.34

MZA-VT-AV-4.064A_00.38–01.01

MZA-VT-AV-4.064A_01.04–01.26