089. Љубичице, и ја би’ те брала

Варијетет: Д
Тема: Припеви, бећарци, кратке, потркушице, шалајке, шаљиве, набрајалице, песме из механе, песме за плес
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.010B (07.11–07.51)
Назив: Љубичице, и ја би те брала
Место: Батања
Певао Александар Роцков (42)
Датум записа: 1960
Сакупљач: Тихомир Вујичић

Напомена: Бећарац, једна од типичних певачких форми са изразитом комуникацијском функцијом; изводи се приликом окупљања на светковинама (нпр. свадбама), или ради разоноде, уз пиће. Углавном римовани двостихови (понекад с леонинском римом) следе један за другим у слободном поретку, а некад се њихов текст измишља на лицу места, зависно од вештине и расположења певача. Насупрот његовом кратком, двостиховном облику, сами певачи бећарац сматрају великом формом која захтева дуго време извођења, управо због тога што је за постизање његовог пуног ефекта неопходно дуготрајно ређање двостиховних облика у поретку који је одговарајући за одређену ситуацију.

Запис песме није објављен у Збирци.