090. Чија флура овим шором свира

Варијетет: Д
Тема: Припеви, бећарци, кратке, потркушице, шалајке, шаљиве, набрајалице, песме из механе, песме за плес
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.050B (26.54–29.58)
Назив: Чија флура овим шором свира
Место: Батања (снимљено у Калазу)
Певала браћа Александар Роцков (42) и Ненад Роцков (38)
Датум записа: 1960
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Лагани бећарац. Реч је о широко распрострањеној и познатој песми, испеваној у маниру певања на бас. Флура = фрула (од румунског флуиер).
Запис песме је објављен у Збирци (бр. 203).

НОТЕ

ТЕКСТ

Ај, чија флура овим шором свира,
ај, чија флура овим шором свира?

Чија флура овим шором свира?
То је флура сиромашког сина,
а газдачка засвирати неће:
газда плати, па га свирац прати.

Газда пије и вина и соде,
а сирома’ само ’ладне воде.
– Пратите ме, дванајст тамбураша,
пратите ме до мога салаша,
до салаша: стотина је ваша,
од салаша: куд је воља ваша.