096. Свирају гајде да играју младе

Варијетет: Д
Тема: Припеви, бећарци, кратке, потркушице, шалајке, шаљиве, набрајалице, песме из механе, песме за плес
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.080A (00.32–00.48)
Назив: Свирају гајде да играју младе
Место: Сечуј
Певала Љубица Бебић Вујичић (78)
Датум записа: [1957]
Сакупљач: Тихомир Вујичић

Напомена: Кратки гајдашки припеви, у речитативном маниру који се изводе уз игру, изведени су практично само са метро-ритмичком, а не и мелодијском компонентом. Изразито дубока интонација и необична импостација за женски глас могу бити последица њеног напора да у ситуацији снимања постигне што ауторитативнији звук сопственог гласа.
Записи текстова нису објављени у Збирци.