098. Мелодија за игру

Варијетет: Д
Тема: Припеви, бећарци, кратке, потркушице, шалајке, шаљиве, набрајалице, песме из механе, песме за плес
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.080A (01.57–02.40)
Назив: Мелодија за игру
Место: Семартин
Извео Паво Месаровић, гајдаш из Семартина
Датум записа: 1954
Сакупљач: Тихомир Вујичић

Напомена: Драгоцен звучни документ о јужнословенској гајдашкој пракси у Мађарској половином XX века. Жанровски сродан примеру 100 – музика за игру, са шаљивим дистисима и невербалним подстицајима играчима.