099. Мелодија за игру с говореним „поскочицама“

Варијетет: Д
Тема: Припеви, бећарци, кратке, потркушице, шалајке, шаљиве, набрајалице, песме из механе, песме за плес
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.080A (02.46–04.40)
Назив: Мелодија за игру говореним “поскочицама“
Место: Семартин
Извођење непознатог гајдаша
Датум записа: непознат
Сакупљач: Тихомир Вујичић

Напомена: Снимак илуструје карактеристично „треперење“ мелодије као резултат укупног физичког ангажовања свирача у пракси и, последично, потресања читавог инструмента. На основу снимка стиче се утисак да је начињен у ситуацији у којој је неко од присутних и играо.