091. Зелен багрем, деб’о хлад

Варијетет: Д
Тема: Припеви, бећарци, кратке, потркушице, шалајке, шаљиве, набрајалице, песме из механе, песме за плес
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.104 (19.36–23.07)
Назив: Зелен багрем, деб’о хлад
Место: Чанад
Певале Јулијана Недучин (60) и Марија Јеновац (60)
Датум записа: 1959
Сакупљач: Тихомир Вујичић

Напомена: Лагана варијанта шалајке отпевана на бас. Објашњење форме шалајке видети у студији Тихомира Вујичића у Збирци (стр. 104).
Запис песме није објављен у Збирци.