092. Ајзибан се срушио

Варијетет: Д
Тема: Припеви, бећарци, кратке, потркушице, шалајке, шаљиве, набрајалице, песме из механе, песме за плес
Регистрациони број:  ZTI_AP_8165h
Назив: Ајзибан се срушио
Место: Чанад
Певала Ракила Буњевац (76)
Датум записа: 27. 2. 1959
Сакупљач: Тихомир Вујичић

Напомена: Шалајка. Варијанте мелодијског извођења овог метроритмичког модела објављене су у Збирци (бр. 222). В. Документи бр. 63–67.