Припеви, бећарци, кратке, потркушице, шалајке, шаљиве, набрајалице, песме из механе, песме за плес (Д варијетет)

Батања (Battonya)

MZA-VT-AV-4.010B_07.11–07.51

MZA-VT-AV-4.050B_26.54–29.58

Чанад (Magyarcsanád)

MZA-VT-AV-4.104_19.36–23.07

ZTI_AP_8165h

ZTI_AP_8167d

ZTI_AP_8165g

ZTI_AP_8165i

Сечуј (Dunaszekcső)

MZA-VT-AV-4.080A_00.32–00.48

Семартин (Alsószentmárton)

MZA-VT-AV-4.080A_00.48–01.55

MZA-VT-AV-4.080A_01.57–02.40

099.(=044.) *Мелодија за игру с говореним „поскочицама“

MZA-VT-AV-4.080A_02.46–04.40

MZA-VT-AV-4.080A_07.04–08.28

*Могуће је да је Вујичић копирао гајдашку мелодију из Луковишћа, која садржи говорене поскочице, на касету са снимцима из Семартина.