Од јесени до јесени

Мелодије везане за календарске празнике (Д варијетет)

Калаз (Budakalász)

MZA-VT-AV-4.108_32.10–32.53

MZA-VT-AV-4.108_32.53–35.43

Луковишће (Lakócsa)

Низ свадбених песама уз игру Подравских Хрвата из Луковишћа. У питању није извођење у оригиналном контексту, већ је припремљено ради снимања.

MZA-VT-AV-4.002A_09.50–11.03

MZA-VT-AV-4.002A_11.09–11.56

MZA-VT-AV-4.002A_12.00–13.02

MZA-VT-AV-4.002A_13.05–13.50

MZA-VT-AV-4.012A_03.58–04.45

MZA-VT-AV-4.012A_04.48–05.13

Каћмар (Katymár)

Низ краљичких песама Буњеваца из Каћмара и Чавоља.

MZA-VT-AV-4.098_10.30–12.45

MZA-VT-AV-4.098_12.26–12.46

MZA-VT-AV-4.098_12.46–13.15

MZA-VT-AV-4.098_13.16–13.46

Чавољ (Csávoly)

MZA-VT-AV-4.098_13.51–15.23