027-028. ПОМОЗИ БОЖЕ И ГОСПА; АКО ЛИ ЈОЈ ДОБРО БУДЕ

Информације о сакупљању

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.001A (08.03–10.36)
Назив: Помози Боже и Госпа; Ако ли јој добро буде
Место: Луковишће
Датум записа: 1953
Снимио: Ласло К. Ковач (László K. Kovács )

Напомена: Певале су две групе жена на бас, антифоно. Мелодија везана за везивање зимзеленог венца. – Запис је објављен у збирци (бр.117 и бр. 118.). Оба два су једна мелодија, уједно се певају на снимку.

НОТЕ

ТЕКСТ

Помози Боже и Госпа,
и Госпа,
И – ху-ху-ху-ху!
Помози Боже и Госпа,
и овај натег зелени,
и овај кончец бијели,
и ово вино румено.
(…)

***

Ако ли јој добро буде,
све у добру заборави,
ако ли јој добро не бу:
она неће нигдар даље.