050. Три венца плела Мара девојка

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: МЗА-ВТ-АВ-4.100 (52.26–54.06)
Текст: Три венца плела Мара девојка
Место: Чип (снимљено у Пештсентлеринцу)
Певала: Неранџа Тодоровић (р. у Чипу 1904)
Датум записа: 1973
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Уз снимак није наведен податак о жанровској припадности песме. Ова мелодија је шире распрострањена и среће се у свадбеним и ивањским песама (нпр. у српској ивањској песми из Помаза, бр. 153). в. такође слике бр. 44 и 45.