018. Терај, куме, риђе

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: ZTI_AP_8166h
Назив: Терај, куме, риђе
Место: Чанад
Певала Ракила Недуца (р. Буњевац, 76)
Датум записа: 28. 2. 1959
Сакупљач: Тихомир Вујичић

Напомена: Сватовски катрени на мелодију логовца. Запис није објављен у Збирци.