021. Слатка, мила мајко моја

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.098 (20.15–22.00)
Назив: Слатка, мила мајко моја
Место: Каћмар
Нарицала Петрона Петреш (63)
Датум записа: 20. 2. 1971
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Нарицаљка (ћерке за мајком). Запис је објављен у Збирци (бр. 120).

НОТЕ

ТЕКСТ

Слатка мила мајко моја,
мајко моја рођена,
мамо моја незаборављена,
слатка мила мајко рођена!

Мамо моја, и милошћо моја,
мамине су милошће позлаћене
позлаћене, неповраћене.

Слатка мамо незаборављена,
слатка мамо изгубљена,
слатка мамо, фала Вам
који сте ме малу одранили,
који сте се за мене бринили,
мила мајко/мамо моја!

Збогом, мила мајко моја,
а срићан Вам пут био:
куда пошли, свагда срићни били
да Вам Бог драги опрости
Ваше грије у животу;
збогом, мила мајко моја!