025. Сватовске…на тукуљски начин

Варијетет: Д
Тема: Од колевке до гроба
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.100 (21.38–24.16)
Назив: Сватовске…на тукуљски начин
Место: Тукуља
Датум записа: 11. 4. 1973
Сакупљач: Тихомир Вујичић

Напомена: Део интервјуа Тихомира Вујичића о свадбеним обичајима у Тукуљи. Одговара најпре једна жена, а потом се укључују други присутни казивачи.

TРАНСКРИПТ

Т.В.: Сватовске изреке на тукуљски начин које ће сад нама да каже?
Ревија: Ревија Плавшинова.
Т.В.: 60 година.
Р.: 60 година.
В.Т.:[…] Кад и у ком случају се то каже? Кад ко поред кога стоји?
Ревија: Снаша и дјувегија, а матер и отац пита од своје ћери: “Манде, ћерка моја, шта желиш од мајке твоје?” Она каже: “Од Бога здравље, од вас благослов!” Онда било таки један велик “крух” (други казивач се убацује и говори “колач”).
Т.В.: Крух?
Мијо Милковић: Велик крух.
Р.: Онда би је у ледја овако гњурли, она би пила, па онда би свирали. [други казивач се убацује]
Мијо Милковић: Кум је понуди чашом.
Т. В.: А шта би онда свирали?
Мијо Милковић: Кум је понуди чашом вина, па и она и кум па пију заједно. Па онда вичу сви сватови: “Кум пије, кум пије снаша вино!”
Р.: “Пије снаша вино!”- онда тако.
М.М.: И буре […], е, измедју дјувегију.
Т.В.: А шта сте уз то певали, шта се уз то свира?
М. М.: Не пева, или не треба да се пева.
Т. В.: Треба да буде.
Р.: Плаче онда.
Т. В.: А шта плаче?
Р.: Плаче јер је изгубила черку’.
Т.В.: А шта плаче?
М.М.: Па шта плаце? Жав јој је.
Р.: Жав јој је.
Т. В.: У реду. Али како то плаче?
Р.: Она се боји. Незнам шта каже. Боји се да како ће живит’ с мужом.
Т. В.: Али како то отпева?
Р.: Она не… пева.
Т. В.: То је певање требало да буде. Али, ипак, какве су речи?
Р.: Само то казали: “Од Бога здравље, од вас благослов!”